Soojussõlmed

Soojussõlm on hoone või hoonerühma seadmestik, mille abil soojusenergia tarbijad on ühenduses soojusvõrguga. Katlamaja ja hoonetevaheline soojusvõrk ühendatakse hoone küttesüsteemiga soojussõlme vahendusel. Soojussõlmes muudetakse välise soojusvõrgu soojuskandja temperatuur ja rõhk sobivaks hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemile ning põrandküttele. Igaüks neist vajab erineva temperatuuriga soojuskandjat.

Soojussõlmi valmistatakse tehase tingimustes kvalifitseeritud sõlme koostajate poolt. Insener-tehniline personal valib ja dimensioneerib iga hoone soojussõlme vastavalt tehnilisele lähteülesandele, konsulteerides tellijaga ja vajadusel ka projekteerijaga. Selle tulemusel valmib soojussõlm vastavalt tellija soovidele.

Soojussõlme valmistamisel ja turustamisel järgitakse Euroopa Liidu Surveseadmete Direktiivi 2014/68/EL nõudeid.

Soojussõlme põhilised koostematejalid:

 • joodetud plaatsoojusvahetid
 • sooja tarbevee ja küttegruppide ringluspumbad
 • sulgventiilid soojusvahetite primaarpoolel
 • sulgventiilid, sõelfiltrid ja tasakaalustusventiilid küttegruppide sekundaarpoolel
 • küttegruppide kaitseventiilid
 • küttegruppide lisavee täiteventiilid või rõhutõstepump lisavee mõõtjaga
 • sulgventiilid, sõelfiltrid ja tasakaalustusventiil tarbevee soojusvaheti sekundaarpoolel
 • termomeetrid ja manomeetrid
 • kuuma tarbevee grupi ja küttegruppide reguleerventiilid koos ajamitega
 • automaatregulaator koos termoanduritega ja pumpade elektrikilp
 • seesmised elektrilised ühendused soojussõlmes
 • soojussõlme tehniline dokumentatsioon ja kasutusjuhend

Soojussõlme lisavarustus:

 • kuulkraanid kaugkütte sisendile
 • sõelfilter kaugkütte sisendile
 • paisupaagid küttegruppidele
 • rõhuvahe regulaator soojussõlme sisendile
 • soojusenergia arvesti
 • magnetiline veetöötlusseade tarbeveele
 • külma vee mõõtja tarbevee kulu mõõtmiseks

Soojussõlmede valmistamisel on aluseks järgmised tehnilised parameetrid:

 • maksimaalne töörõhk 16 bar ( PN 16)
 • maksimaalne töötemperatuur 150°C
 • elektrivarustus 230 / 400 VAC

Võta ühendust

Ecotem AS